0
เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า (ปกแข็ง)
วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และศิลปะการปกครองของผู้นำ
ผู้เขียน เหลาจื่อ
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน คัมภีร์นี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักปราชญ์ชาวจีน และแพร่หลายในแถบประเทศตะวันออก ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ "คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า" สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ "เต้าเต๋อจิง" คือคัมภีร์นี้มีมานานมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด

    ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของแนวคิดคือ การยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติมิใช่การปรุงแต่งตามตัณหา หรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นที่มหัศจรรย์มาก ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้

สารบัญ

บทนำ เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต๋า
ภาค 1 เต้าจิง คัมภีร์วิถี
ภาค 2 เต๋อจิง คัมภีร์คุณธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164342231 (ปกแข็ง) 200 หน้า
ขนาด: 150 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับTao Te Ching
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน