0
เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า
วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และศิลปะการปกครองของผู้นำ
ผู้เขียน เหลาจื่อ
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มนุษย์ต้องตระหนักได้ด้วยว่า คุณลักษณะในด้านใดที่จะนำพาชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างยืนยงและดีงาม และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดอันก่อให้เกิด "เต้าเต๋อจิง" ขึ้นมา หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ "เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ)" ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน เต้าเต๋อจิง จึงเป็นที่แพร่หลายในหมู่ผู้อ่านชาวจีน และในแถบประเทศตะวันออกมาทุกยุคสมัย ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ "คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า" 

    สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ "เต้าเต๋อจิง" ก็คือคัมภีร์นี้ได้รับการประพันธ์มานานมาก ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแนวคิดคือการยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ มิใช่การปรุงแต่งตามตัณหาหรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า" เล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิง ปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรมด้วย วิถี อันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้

สารบัญ

- บทนำ เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต๋า
- ภาคหนึ่ง เต้าจิง คัมภีร์วิถี
- ภาคสอง เต๋อจิง คัมภีร์คุณธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- World Wide Bestseller หนังสือคลาสสิก ที่ทั่วโลกยกย่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163670175 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 142 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับTao Te Ching
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน