0
เต๋าแห่งประชาธิปไตย
ความเห็นเรื่องบ้านเมือง 2550 - 2555
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมบทสัมภาษณ์ว่าด้วยความเห็นเรื่องบ้านเมือง 2550 - 2555 ของ "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" แกนนำนักศึกษายุค 14 ตุลาคม 2516 อาทิ กรณีรัฐประหาร 2549 เหตุการณ์นองเลือดปี 2553 เรื่องของคณะกรรมการปฏิรูป และการเลืิอกตั้งปี 2554 เป็นต้น แม้ว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่เชื่อว่าแง่คิดและมุมมองที่อยู่ในคำตอบน่าจะยังมีประโยชน์ ซึ่งเมื่อนับรวมกับการตอบคำถามในระดับปรัชญาและทฤษฎีการเมืองแล้ว จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- เต๋าแห่งประชาธิปไตย
- เลือด ไฟ และอำนาจ
- จิตวิญญาณในการเมือง
- ทำไมต้องปฏิรูป
- เลือกตั้งก็สำคัญ
- เก็บบทเรียนมาเขียนอนาคต
- บทผนวก การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในประเทศไทย ความจำเป็นแห่งยุคสมัย

คำนิยม
มีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับการผสมผสานมิติ เชิงจิตวิญญาณเข้ากับทฤษฎีและหลักวิชาในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในจำนวนนั้น น้อยยิ่งกว่าที่ทำได้อย่างลุ่มลึก ตกผลึก หมดจดและมีพลัง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ย่อมเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยยิ่งกว่าน้อยนั้นOctober 09
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แกนนำนักศึกษายุค 14 ตุลาคม 2516 นอกจากจะมีบทบาทเป็นอาจารย์สอนการเมืองการปกครองไทยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากว่า 20 ปี ยังเป็นนักคิด นักเขียนที่มีผลงานจำนวนมากเผยแพร่อยู่ในทุกวันนี้ ในความเห็นของเขา เขาจึงเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยที่โดดเด่นที่สุด เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นผู้ถือคบไฟในการศึกษาอดีตมองหาอนาคตร่วมกันศูนย์ข่าว TCIJ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167474236 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 126 x 184 x 17 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สามัญชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน