0
เถียงกันเรื่องแท้ง: สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม : Negotiating Abortion: Health, Liberty, Morality
"เถียงกันเรื่องแท้ง" น่าจะทำให้เห็นแนวคิดว่าด้วยการควบคุมกำกับการเจริญพันธุ์และเพศวิถี การต่อสู้ทางการเมืองในการกำหนดกติกาที่จำกัดหรือเพิ่มพูนความสามารถของคนในการเลือกทางเลือกของชีวิต
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เถียงกันเรื่องแท้ง" น่าจะทำให้เห็นแนวคิดว่าด้วยการควบคุมกำกับการเจริญพันธุ์และเพศวิถี การต่อสู้ทางการเมืองในการกำหนดกติกาที่จำกัดหรือเพิ่มพูนความสามารถของคนในการเลือกทางเลือกของชีวิต และเส้นทางการโต้เถียงและผลักดันนโยบายของรัฐ ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงมากมายที่เผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการจัดการกับความทุกข์ อันเนื่องมาจากการตีตราประณามและการละเมิดข้อห้ามเรื่องเพศในสังคม

สารบัญ

1. ทำไมต้อง "เถียงกันเรื่องแท้ง"
2. ปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อม: ทางเลือก/ความสามารถในการเลือกและการกำกับควบคุม
3. การเมืองของ "ท้องไม่พร้อม" / แท้ง: การโต้เถียง/ เคลื่อนไหวทางการเมือง และนโยบายสาธารณะ
4. การเมืองเรื่อง "แท้ง" ในบริบทไทย: ทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ในฐานะประเด็นสาธารณะ
5. การแลกเปลี่ยน-โน้มน้าว-ต่อรองว่าด้วยทางเลือกยุติการตั้งครรภ์: วงนโยบายและวงส่วนตัว
6. สิทธิ สุขภาพ และศีลธรรมในการโต้เถียงสาธารณะเรื่องการทำแท้ง

คำนิยม
หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ร่วมขบคิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดความเป็นไทในการเจริญพันธุ์แก่ผู้หญิงทุกคนบนแผ่นดินนี้ เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมีผู้หญิงคนใดต้องเสี่ยงชีวิตในการจัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเองอีกกฤตยา อาชวนิจกุล- เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167150758 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คบไฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน