0
เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips of Reading Tests
หนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนไป จากเล่มเดิมที่อาจดูยากเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้เขียน เศรษฐวิทย์
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า (Tips for Reading Tests) เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างทางภาษาที่จำเป็น โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ แล้วก็จะตามด้วยวิธีการเดาคำศัพท์จากบริบทพร้อมแบบฝึกหัด และเนื้อหาอื่น ๆ อีก เช่น การอ่านเพื่อหาคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามหรือที่รู้จักกันว่า pronoun reference การหาหัวข้อเรื่อง (topic) การตั้งชื่อเรื่อง (title) การหารายละเอียด (details) การอ่านเพื่อสรุป (inference) และการบอกเป็นนัย (implication) และที่สำคัญที่สุดก็คือ การหาใจความหลัก หรือ main idea อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการอ่านย่อหน้าไม่ว่าจะสั้นหรือยาว

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างประโยคพื้นฐาน (Basic Structures)
บทที่ 2 โครงสร้างขยายประเภทต่าง ๆ (Modifying Structures)
บทที่ 3 การใช้คำสรรพนามแทนคำนาม (Pronoun Reference)
บทที่ 4 การเดาความหมายศัพท์
บทที่ 5 การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง (Topic)
บทที่ 6 การอ่านเพื่อหาใจความหลัก (Main idea)
บทที่ 7 การตั้งชื่อเรื่อง (Title)
บทที่ 8 การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเรื่อง (Details)
บทที่ 9 ลักษณะคำถามที่ต้องการทราบรายละเอียดของข้อมูล
บทที่ 10 การเข้าใจความหมายของคำหรือวลีในประโยค
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169210887 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 207 x 20 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ผลึกไท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน