0
เทคนิคการระดมสมอง
ผู้เขียน Alan Barker
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          การคิดหลายๆหัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว แต่ก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างถูกวิธี ความคิดดีๆ จึงจะพรั่งพรู หนังสือ เทคนิคการระดมสมอง Brainstorming เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านเกิดความคิดที่หลากหลายและเลอเลิศได้ อย่างที่ท่านไม่คาดคิด

สารบัญ

-คำนำ
-การระดมสมองคืออะไร
-ชั่วโมงแห่งการเตรียมพร้อม
-การสำรวจปัญหา
-การสร้างความคิด
-การพัฒนาตัวเลือก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749073002 (ปกอ่อน) 102 หน้า
ขนาด: 148 x 209 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน