0
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป็นองค์ความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพียงพอที่จะช่วยให้ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูเกิดการเรียนรู้ พัฒนาการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพียงพอที่จะช่วยให้ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บทที่ 2 การจำแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
บทที่ 3 วิธีการวัดและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
บทที่ 4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
บทที่ 5 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
บทที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
บทที่ 7 การให้ระดับผลการเรียน
บทที่ 8 การบริหารการสอบสำหรับสถานศึกษา
บทที่ 9 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
บทที่ 10 คุณธรรมสำหรับครูผู้ประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165862899 (ปกอ่อน) 301 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิชิต ฤทธิ์จรูญ
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน