0
เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์
การสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้าและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อกำหนดตำแหน่งแบรนด์
ผู้เขียน วุฒิ สุขเจริญ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์และตำแหน่งแบรนด์ จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเทคนิคการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด และสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับผู้อ่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ SiamKM.com

สารบัญ

ตอนที่ 1 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์
- บทที่ 1 ตำแหน่งแบรนด์
- บทที่ 2 พื้นฐานการสร้างแผนที่ตำแหน่งแบรนด์
- บทที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าในมุมมองของลูกค้า
ฯลฯ

ตอนที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ
- บทที่ 7 การสร้างแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ
- บทที่ 8 การวิเคราะห์แผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบ 3 มิติ

ตอนที่ 3 จริยธรรมและบทสรุป
- บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ
- บทที่ 10 บทสรุปและการประยุกต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339328 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน