0
เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานช่วยกำหนดภาพ เทคนิคการใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานในการกำหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐาน ที่ผู้เขียนได้ประยุกต์และพัฒนาขึ้นในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการกำหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพที่เป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3   มิติแบบทัศนียภาพ นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อนำมาเขียนภาพด้าน 2 มิติ ซึ่งเมื่อนำมาสร้างชิ้นงานต้นแบบ จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3 มิติที่นำเสนอไว้

สารบัญ

บทที่ 1 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานช่วยกำหนดภาพ
บทที่ 2 เทคนิคการใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานในการกำหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์
บทที่ 3 เทคนิคการวาดภาพคนเพื่อสร้างมโนภาพประกอบในการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 4 เทคนิคการฝึกอ่านแบบในภาพ 2 และ 3 มิติ
บทที่ 5 การจัดวางระบบกลไกพื้นฐานเพื่อการออกแบบ การสร้างโมลด์แม่แบบ
บทที่ 6 ภาพร่างแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436153 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน