0
เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ : เซต +เฉลย
หนังสือชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ติดอันดับขายดีต่อเนื่องและยาวนานที่สุด
หนังสือ55.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ : เซต" เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เก่งได้ด้วยตนเอง ด้วยการนำไปอ่านและฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจหรือที่ยังไม่เ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้เสริมกับการเรียนกวดวิชาตามสถาบันต่างๆ อีกทั้งครู-อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู-อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

1. เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์
2. สับเซตและเพาเวอร์เซต
3. การเขียนแผนภาพแทนเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกซัน คอมพลีเมนต์ และผลต่าง
4. จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163060709 (ปกอ่อน) 51 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน