0
เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ : เวกเตอร์ +เฉลย
หนังสือชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เก่งได้ด้วยตนเอง ด้วยการนำไปอ่านและฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจหรือที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้เสริมกับการเรียนกวดวิชาตามสถาบันต่างๆ อีกทั้งครู-อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วย

สารบัญ

1. ความหมายของเวกเตอร์ เวกเตอร์ที่เท่ากัน และเวกเตอร์ที่เป็นนิเสธกัน
2. การบวกเวกเตอร์
3. การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
4. การใช้เวกเตอร์ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทเราขาคณิต
5. เวกเตอร์ในระบบ 2 มิติ
6. เวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ
7. ผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ
8. ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller ติดอันดับขายดีต่อเนื่องและยาวนานที่สุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163060327 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน