0
เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ : ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็ก +เฉลย
ประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หนังสือ56.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ : ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็ก" เล่มนี้ ได้สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์

1. ไฟฟ้ากระแสสลับ
1.1 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับ
1.2 วงจรความต้านทาน
1.3 วงจรตัวเก็บประจุ
1.4 วงจรตัวเหนี่ยวนำ
1.5 วงจรความต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ
ฯลฯ

2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.2 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2.3 การส่งและรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2.4 การติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2.5 อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฯลฯ

- สรุปสาระสำคัญ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller ติดอันดับขายดีต่อเนื่องและยาวนานที่สุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061768 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 4 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน