0
เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ : ไฟฟ้าแม่เหล็ก + เฉลย
หนังสือ59.85 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อ วิชาฟิสิกส์   ในเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็ก   พร้อมแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย   โดยมีแบบเฉลยแบบละเอียดทุกขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์   สำหรับตรวจทานคำตอบของแบบฝึกหัดที่ทำ   ตลอดจนใช้เป็นหนังสือสำหรับทบทวนเนื้อหาและกฎเกณฑ์ที่เรียน   เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำ   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   

สารบัญ

- ความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์
1. คุณสมบัติของแม่เหล็กและแท่งแม่เหล็ก
2. สนามแม่เหล็ก
3. แรงจากสนามแม่เหล็ก
4. แรงและโมเมนต์ที่เกิดกับโครงลวดในสนามแม่เหล็ก
5. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก
6. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก
- สรุปสาระสำคัญ เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็ก
- แบบทดสอบไฟฟ้าแม่เหล็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744346477 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน