0
เทคนิคการเรียนภาษาไทย : อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร +เฉลย
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ แบบทดสอบอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
หนังสือ49.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะเรื่องของลักษณะคำประพันธ์ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. สระ
- เสียงสระ
- รูปสระ
- การใช้รูปสระ
- ลักษณะของเสียงสระ
ฯลฯ

2. พยัญชนะ
- เสียงพยัญชนะ
- รูปพยัญชนะ
- ชนิดของพยัญชนะ
- หน้าที่ของพยัญชนะ
ฯลฯ

3. วรรณยุกต์
- เสียงและรูปวรรณยุกต์
- การใช้รูปวรรณยุกต์
- กิจกรรมที่ 3.1-3.7
- แบบฝึกหัดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061713 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 3 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน