0
เทคนิคการใช้คำและสำนวน ฉบับนายแม่นมาก
ต่อแต่นี้ไปไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ ที่ต้องการเรียนรู้และนำคำต่าง ๆ Idiom หรือสำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปฝึกพูดหรือฝึกแต่งประโยค
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ต่อแต่นี้ไปไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ ที่ต้องการเรียนรู้และนำคำต่าง ๆ และสามารนำไปฝึกพูดหรือฝึกแต่งประโยค Idiom หรือสำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

    การใช้คำและสำนวนในประโยคที่ถูกต้องที่คัดสรรมานำเสนอในหนังสือ "เทคนิคการใช้คำและสำนวน ฉบับนายแม่นมาก" เล่มนี้ เหมาะเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน ทางภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน ทั้งการเขียนในชีวิตประจำวันและการเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ทั้งยังเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และที่กำลังเตรียมตัวสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วย

สารบัญ

Part 1 Correct Idioms การใช้สำนวนในประโยคให้ถูกต้อง
- A-Z

Part 2 Correct Sentence Expression การใช้คำพูดในประโยคให้ถูกต้อง
- การใช้ much
- การใช้ less
- การใช้ fewer
- การใช้ much
- การใช้ many
- การใช้ a lot of
- การใช้ relative pronoun
- การเชื่อมประโยค
- การใช้ verb to have
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735400782 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 142 x 204 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน