0
เทคนิคการใช้งานวิเคราะห์การไหลด้วย Solidworks Flow Simulation
เจาะลึกการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของของไหล จำลองภาพการไหลเสมือนจริงที่ใช้งานง่ายมาก
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคการใช้งานวิเคราะห์การไหลด้วย Solidworks Flow Simulation" เล่มนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์การไหลด้วย Solidworks Flow Simulation แบบ Step by Step มีขั้นตอนและรายละเอียดเข้าใจง่าย ครอบคลุมตามหลักการเรียนรู้ที่ทาง Solidworks ใช้สอนทั่วโลก โดยนำโมเดลที่สร้างจาก 3D CAD จากนั้นหาผลเฉลยของค่าความดัน ความเร็ว อุณหภูมิ และค่าอื่น ๆ ที่แสดงพฤติกรรมการไหลของ "ของไหล" ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สนใจการออกแบบ และสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรม 3 มิติ

สารบัญ

บทที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ด้วย Solidworks
บทที่ 2 การแบ่งชิ้นส่วนย่อยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Meshing)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความร้อน
บทที่ 4 การไหลภายนอกแบบเปลี่ยนไปตามเวลา
บทที่ 5 การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต
บทที่ 6 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค EFD Zooming
บทที่ 7 วัสดุรูพรุน (Porous Media)
บทที่ 8 การวิเคราะห์ชิ้นงานหมุน
บทที่ 9 การวิเคราะห์หาผลเฉลยที่ดีที่สุด
บทที่ 10 การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169119630 (-ไม่ระบุ) 200 หน้า
ขนาด: 179 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แอพพลิแคด, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน