0
เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ : Creative Performance Feedback
จะใช้ทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิลปะ" อย่างไร เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างสร้างสรรค์ และประสบผลสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ : Creative Performance Feedback" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการใช้ "ศาสตร์" และ "ศิลปะ" ในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงกรอบแนวคิดและขั้นตอนการ Feedback ผลงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวคิดการบริหารผลงาน (Performance Management System: PMS)
ส่วนที่ 2 แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ส่วนที่ 3 ศาสตร์ : ข้อมูลผลงานของพนักงาน
ส่วนที่ 4 ศิลปะ : การให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
ส่วนที่ 5 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับกับลูกน้องประเภทต่าง ๆ
ส่วนที่ 6 การเชื่มโยงแนวคิด Feedback และ Feedforward
ส่วนที่ 7 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานในการรับฟังข้อมูลป้อนกับจากหัวหน้างาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444949 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน