0
เทคนิคก่อสร้าง
เอกสารประกอบคำสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง อธิบายด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับสอนนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาช่างโยธา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย อธิบายด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก อีกทั้งแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติในภาคสนามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่นายช่างควบคุม วิศวกร สถาปนิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ดินในงานวิศวกรรม
บทที่ 2 การสร้างผังและระดับ
บทที่ 3 ฐานราก
บทที่ 4 เสาเข็ม
บทที่ 5 เสาเข็มเจาะ
บทที่ 6 การประเมินความสามารถในการแบกรับน้ำหนักของเสาเข็ม
บทที่ 7 งานคอนกรีต
บทที่ 8 แบบหล่อคอนกรีต
บทที่ 9 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 10 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163744760 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาด: 211 x 294 x 13 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทวัส สิทธิกูล
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน