0
เทคนิคจำศัพท์ จำแม่น จำเร็ว
เทคนิคจำศัพท์วิธีลัด เพื่อการเรียน การสอบระดับมัธยม, ป.ตรี, TOEIC, TOEFL
ผู้เขียน Halloo
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคจำศัพท์ จำแม่น จำเร็ว" เล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคการจำศัพท์ในอีกรูปแบบหนึ่ง คือการจำศัพท์เป็นโครงข่ายคำศัพท์ เชื่อมโยงกันด้วยกลุ่มคำที่มีลักษณะคล้ายกัน แล้วแตกกิ่งก้านสาขาของคำศัพท์ออกไปด้วยเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้ เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณเห็นคำศัพท์เป็นกลุ่ม และยังเกิดความเข้าใจความแตกต่างในกลุ่มคำเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ในประโยคเพื่อช่วยให้นำไปประยุกต์ในการใช้งานจริงได้มากขึ้น ซึ่งนั้นก็เป็นเทคนิคในการจำศัพท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ "การนำไปใช้บ่อย ๆ นั่นเอง" 

สารบัญ

- Woods, Forest, Jungle, Shrub
- Stream, Brook, Canal, River
- Tycoon, Trader, Merchant
- Native, Citizen, Population, Inhabitant
- Ceremony, Rite, Celebration, Festival, Fair
- Tidings, News, Report, Intelligence, Information
- Conference, Meeting, Convention
- Occurrence, Event, Incident, Circumstance, Case
- Chance, Opportunity, Occasion
- Copy, Imitate, Duplicate, Replica, Reproduction
etc.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162757471 (ปกอ่อน) 600 หน้า
ขนาด: 142 x 25 x 28 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน