0
เทคนิคทำโจทย์ (Math Skill) คณิตทีละเรื่อง : พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคทำโจทย์ (Math Skill) คณิตทีละเรื่อง : พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม" เป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ ตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้สมการพหุนาม การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม ฯลฯ มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ

สารบัญ

1 : ตัวประกอบของพหุนาม
2 : สมการพหุนามตัวแปรเดียว
3 : สมบัติของการไม่เท่ากัน
4 : ช่วงและการแก้สมการพหุนาม
5 : การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม
6 : สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม
7 : สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม

- แบบฝึกหัดทบทวน
- Math Skills Test
- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
- เฉลยแบบฝึกหัด : เรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000780 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 185 x 263 x 13 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน