0
เทคนิคทำโจทย์ (Math Skill) คณิตทีละเรื่อง : ฟังก์ชัน
หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคทำโจทย์ (Math Skill) คณิตทีละเรื่อง : ฟังก์ชัน" ป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ

สารบัญ

1. ความสัมพันธ์ (Relation)
- คู่อันดับ
- ผลคูณคาร์ทีเซียน
- ความสัมพันธ์
- กราฟของความสัมพันธ์
- โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
ฯลฯ

2. ฟังก์ชัน
- ความหมายของฟังก์ชัน
- โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
- การหาค่าของฟังก์ชัน
- การเท่ากันของฟังก์ชัน
- การจำแนกฟังก์ชัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000681 (ปกอ่อน) 498 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 20 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน