0
เทคนิคทำโจทย์ (Math Skills) คณิตทีละเรื่อง : จำนวนจริง
หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคทำโจทย์ (Math Skills) คณิตทีละเรื่อง : จำนวนจริง" เป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติระบบจำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา และค่าสัมบูรณ์ มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ

สารบัญ

1. จำนวนจริง
2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา
4. ค่าสัมบูรณ์

- แบบฝึกหัดทบทวน
- Math Skills Test
- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
- เฉลยแบบฝึกหัด : เรื่องจำนวนจริง
- เฉลยแบบฝึกทบทวน : เรื่องจำนวนจริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000773 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน