0
เทคนิคทำโจทย์ (Math Skills) คณิตทีละเรื่อง : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันลอการิทึม
หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคนิคทำโจทย์ (Math Skills) คณิตทีละเรื่อง : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันลอการิทึม" เป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติระบบจำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา และค่าสัมบูรณ์ มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ   

สารบัญ

1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
- รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- สมการเอกซ์โพเนนเชียล

2. ฟังก์ชันลอการิทึม
- ฟังก์ชันลอการิทึม (ต่อ)

- Math Skills Test : เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม
- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000810 (ปกอ่อน) 438 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน