0
เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้ว และกำลังเรียนในระดับกลางตอนต้น ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ "สื่อสาร" กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น" เล่มนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเขียน โดยเริ่มต้นจากเรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน เป็นต้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ทั้งในแง่วิธีการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา และข้อบังคับทางไวยากรณ์ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด PART 2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เรียงลำดับหัวข้อจากง่ายไปยาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและกำลังศึกษาในระดับกลาง ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ "สื่อสาร" กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

Part 1 เตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียน
- บทที่ 1 สิ่งที่ควรรู้ในการเขียนเรียงความ
- บทที่ 2 คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่ผู้เขียนเรียงความมักใช้ผิด

- ท้ายเล่ม
- หนังสือและพจนานุกรมเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
- เอกสารประกอบการเขียนหนังสือเล่มนี้
- เฉลย ตัวอย่างคำตอบพร้อมคำอธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437198 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน