0
เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking
แนะนำแนวทางในการสอบพร้อมข้อควรระวัง เปิด "คลังคำ" สร้าง "หลักคิด" เตรียมพร้อมเพื่อพิชิตคะแนนระดับ 9
ผู้เขียน อนุสร ดีรักษา
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบ IELTS เป็นการทดสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการสอบ IELTS ในส่วนของการพูดหรือ SPEAKING จะอยู่ในส่วนสุดท้ายของการสอบ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเป็นส่วนที่ผู้สอบหลายคนประสบปัญหามากที่สุด เพราะตามปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเมื่อต้องตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ก็อาจทำให้เกิดความตื่นเต้น ประหม่า หรือตอบวกวน ไม่ตรงประเด็น จนทำให้ได้คะแนนในส่วนนี้ไม่ดีเท่าที่ต้องการหรือคาดหวัง

    ทางผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำหนังสือ "เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking" ขึ้น เพื่อแนะนำแนวทางในการตอบคำถาม IELTS SPEAKING ทั้ง 3 ส่วน ให้ตัวอย่างคำถามและแนวทางในการตอบ รวมไปถึงเทคนิคและข้อควรระวัง ตลอดจนคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการเตรียมตัวสอบ เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ IELTS Speaking ของผู้อ่านให้สูงยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การสอบ IELTS คืออะไร
บทที่ 2 การสอบ IELTS Speaking
บทที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Speaking
บทที่ 4 การตอบคำถามข้อสอบส่วนที่ 1
บทที่ 5 การตอบคำถามข้อสอบส่วนที่ 2
บทที่ 6 การตอบคำถามข้อสอบส่วนที่ 3
บทที่ 7 ข้อควรระวังในการสอบ IELTS Speaking
บทที่ 8 คำศัพท์ควรรู้สำหรับการสอบ IELTS Speaking

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164419360 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน