0
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (PDF)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้
ผู้เขียน นคร ทิพยวงศ์
e-books(PDF) ?490.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ   เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การแปลงสภาพชีวมวล   การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะสำหรับวิศวกร   นักวิจัย นักวิชาการ   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา   และผู้สนใจทั่วไป   ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยเป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฎิบัติได้จริง

สารบัญ

- บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ
- บทที่ 2 ชีวมวล
- บทที่ 3 การอัดเพิ่มความหนาแน่น
- บทที่ 4 การเผาไหม้
- บทที่ 5 แกสซิฟิเคชั่น
- บทที่ 6 ไพโรไลซิส
- บทที่ 7 ปฏิกิริยาเคมีพลาสมา
- บทที่ 8 การผลิตเอทานอล
- บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโดรเจน
- บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ
- บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163980267 (PDF) 648 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน