0
เทคโนโลยีพลังงานลม
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและองค์ควารู้ที่ทันสมัย มีความเสหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย
หนังสือ541.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคโนโลยีพลังงานลม" เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงเเละจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเเละองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาเเละผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมอุตุนิยมวิทยาของลม เเบบจำลองบรรยากาศสำหรับทำนายเเหล่งลมเเละเเบบจำลองการไหลของลม การเปลี่ยนรูปพลังงานลมโดยอาศัยกังหันลม การออกเเบบกังหันลมโดยอาศัยหลักการอากาศพลศาสตร์ ส่นประกอบของโรงไฟฟ้าฟาร์ม กังหันลม เศรษฐศาสตร์เเละสิ่งเเวดล้อมของพลังงานลม รวมทั้งมิติทางสังคมของการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introdution)
บทที่ 2 การวัดลม (Wind Measuerment)
บทที่ 3 การวิเคราะห์แหล่งลม (Analysis of Wind Regime)
บทที่ 4 การจำลองแบบการไหลของลม (Wind Flow Modeling)
บทที่ 5 พื้นฐานของการเปลี่ยนรูปพลังงานลม (Basic of Wind Energy Conversion)
บทที่ 6 โรงไฟฟ้ากังหันลม (Wind Farm power Plant)
บทที่ 7 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโรงไไฟฟ้าทุ่งกังหันลม (Environmental Impacts)
บทที่ 8 เศรษฐศาสตร์ของพลังงานลม (Economics of Wind Energy)
บทที่ 9 การยอมรับจากสังคมของพลังงานลมและทุ่งกังหันลม (Social Acceptance of Wind Energy and Wind Farms)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333975 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน