0
ลด 35%
เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี
เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ110.50 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือหนังสือ "เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน ได้แก่ บทนำ การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง ชนิดของจาระบี การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง วิธีการในการหล่อลื่นด้วยจาระบี วิธีการทดสอบจาระบี การอ่านสเปกของจาระบี ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง และการชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น
บทที่ 3 โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 4 ชนิดของจาระบี
บทที่ 5 การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 6 ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 7 วิธีการหล่อลื่นด้วยจาระบี
บทที่ 8 วิธีการทดสอบจาระบี
บทที่ 9 การอ่านสเปกของจาระบี
บทที่ 10 ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง
บทที่ 11 การชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831852 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน