0
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1
หนังสือที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการอ้างอิงทางวิชาการเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น รีซิสเตอร์หรือตัวต้านทาน คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ แม่เหล็กและตัวเหนี่ยวนำ ไมโครโฟนและลำโพง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ ซีเนอร์ไดโอดและอุปกรณ์อื่นๆ ทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายเสียง รวมถึงไอซีและอื่นๆ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายและกิจกรราท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 2 รีซิสเตอร์หรือตัวต้านทาน
บทที่ 3 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
บทที่ 4 แม่เหบ็กและตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 5 ไมโครโฟนและลำโพง
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ
บทที่ 7 ไดโอด
บทที่ 8 ซีเนอร์ดโอดและอุปกรณ์อื่นๆ
บทที่ 9 ทรานซิสเตอร์
บทที 10 เครื่องขยายเสียง
บทที่ 11 ไอซีและอื่นๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163941923 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน