0
เทคโนโลยีเอนไซม์ : Enzyme Technology
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหากล่าวถึงการแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ไลเพส ปัจจุบันเทคโนโลยีเอนไซม์ได้ก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะการผลิตเอนไซม์โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุ์วิศวกรรม
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคโนโลยีเอนไซม์" เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงการแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ไลเพส ปัจจุบันเทคโนโลยีเอนไซม์ได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะการผลิตเอนไซม์โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุ์วิศวกรรม นอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ทางด้านอาหารและอุตสาหกรรม มีการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ เภสัชและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ สามารถใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและประเทศชาติ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซน์
บทที่ 2 การจำแนกและการเรียกชื่อเอนไซม์
บทที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของเอนไซม์
บทที่ 4 การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 5 การควบคุมการสร้างเอนไซม์
บทที่ 6 การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์
บทที่ 7 การผลิตเอนไซม์และการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์
บทที่ 8 เอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตและการใช้ประโยชน์
บทที่ 9 เอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนสและการใช้ประโยชน์
บทที่ 10 เอนไซม์ไลเพสและการใช้ประโยชน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382786 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 17 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน