0
ลด 10%
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ฯลฯ
สอบนี้สู้โว้ย
ซื้อหนังสือคู่มือเรียน-สอบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ144.00 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ และการสร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมมีตัวอย่างประกอบ บทสรุป และคำถามม้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ
บทที่ 2 ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ
บทที่ 3 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 4 การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 5 การร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832934 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน