0
ลด 10%
เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
เจาะลึกเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเทคโนโลยีไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
หนังสือ269.10 บาท
e-books(PDF) ?246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม" เป็นหนังสือที่เจาะลึกเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านไฮดรอลิกอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรมแบบใหม่ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาไฮดรอลิกระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายวิชานิวแมติกและไฮดรอลิก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งนิวแมติกและไฮดรอลิก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งวิศวกร ช่างซ่อมบำรุง และบุคคลที่สนใจด้านเครื่องจักกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมความรู้ได้

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
บทที่ 2 ระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิก
บทที่ 3 พรอพอร์ชันนัลวาล์ว
บทที่ 4 คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของพรอพอร์ชันนัลวาล์ว
บทที่ 5 ชุดควบคุมพรอพอร์ชันนัลวาล์ว
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้งานพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิก
บทที่ 7 เซอร์โววาล์ว
บทที่ 8 ตัวควบคุม PID
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวไฮดรอลิก
บทที่ 10 การควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842117 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 2850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน