0
เทคโนโลยี...และแบบอย่าง ลดต้นทุน & เพิ่มผลผลิตนาข้าว รองรับตลาด...AEC (PDF)
10 ชาวนาชั้นครู ลดตั้นทุน & เพิ่มผลผลิตในนาข้าว
หนังสือ137.75 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ในการปลูกข้าว ผลผลิตฉลี่ยต่อไร่ เทคโนโลยีพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการทำงานยุคใหม่ แนวคิดทางการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบทสัมภาษณ์จากนักวิชาการชาวนาวันหยุด รวมถึงชาวนามืออาชีพที่มีรางวัลการันตีความเจ๋ง ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนาไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

- ข้อมูลการปลูกข้าวในประเทศไืทย
- เทคโนโลยีพันธุ์ข้าวยุคใหม่

เทคโนโลยีการทำนายุคใหม่
- การทำนาดำ
- การทำนาหว่าน
- การทำนาโยนกล้า
- กาาทำนาแบบ "ข้าวต้นเดี่ยว"
ฯลฯ

แนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตข้าว
- การทำนาแบบ "อินทรีย์"
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองสำหรับนาข้าว
- การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองสำหรับนาข้าว
- แนวทางป้องกันและการกำจัดหอยเชอรี่
ฯลฯ

- รายชื่อประเทศที่มีการผลิตข้าวของโลก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012135 (PDF) 146 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน