0
ลด 10%
เทพกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว (ฉบับปรับปรุง)
พร้อมเนื้อหาพิเศษสุด ๆ! รวม Tenses หมวดศัพท์กริยาต่าง ๆ อักษรย่อน่ารู้ SMS แชต Emoticons ส่วนราชการไทย จังหวัด และประเทศ British & American English
หนังสือ49.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวม "กริยา 3 ช่อง" ที่จำเป็นต้องรู้ ครอบคลุม Irregular Verbs พร้อมหลักผันรูป Regular Verbs ที่เติม -ed, -d โดยมีคำอ่านตามหลักสัทศาสตร์ (Phonetics) ช่วยให้ออกเสียงถูกไม่อายใคร นอกจากจะรวบรวมกริยาหมวดต่างๆ ยังมี Tenses ที่สมบูรณ์ทั้ง 12 Tenses พร้อมตัวอย่างชัดเจน และหมวดหมู่เสริมความรู้ เช่น อักษรย่อน่ารู้ SMS แชต Emoticons ส่วนราชการไทย จังหวัด และประเทศ British & American English นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

- การแบ่งกริยา 3 ช่อง
- วิธีออกเสียงกริยาที่เติม -ed
- Irregular Verbs กริยาที่ผันแบบเปลี่ยนรูป
- กริยาที่เติม -ed
- กริยาที่เติม -d
- กริยาที่เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ed
- กริยาที่ซ้ำ ตัวสะกดแล้วเติม -ed

หมวดความรู้เสริม
- Tenses (กาล)
- กริยาแสดงอาการต่าง ๆ
- ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกัน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller พิมพ์ครั้งที่ 17

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835669 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 100 x 144 x 11 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน