0
เทรดเพื่อชีวิต : The New Trading for a Living
หนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของการเลือกหุ้น การสร้างแผนการเทรด และการประเมินความพร้อมของคุณในการเทรด โดยให้ความรู้ มุมมอง และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน
หนังสือ518.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นข่าวดีสำหรับชาวเทรดเดอร์ที่หนังสือระดับ Best Seller ตลอดกาลเล่มนี้ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ นายแพทย์อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์ ได้เขียนและตีพิมพ์หนังสือ Trading for a Living เมื่อปี 1993 ในตอนแรกเขาต่อต้านความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงหนังสือของเขาแต่ 21 ปีให้หลัง เขาตกลงใจที่จะปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มนี้ เพื่อทีคุณจะสามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ และจากบทเรียนต่างๆ ที่เขาได้เรียนรู้มา จนกลายเป็น "The New Trading for a Living" 

    Trading for a Living ฉบับดั้งเดิมสอนวิธีการที่ทำให้จิตใจสงบ และความมีวินัยในตลาด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการจัดการกับตัวเองและกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วน The "New Trading for a Living" เล่มใหม่นี้ ได้เพิ่มเติมในส่วนของการเลือกหุ้น การสร้างแผนการเทรด และการประเมินความพร้อมของคุณในการเทนด โดยให้ความรู้ มุมมอง และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพของคุณเองขึ้นมาได้อย่างครบถ้วน

    ชาร์ทต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็นชาร์จใหม่ มีสี่สีสวยงาม และมีคำอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และเทคนิคต่างๆ ในชาร์ทไว้อย่างชัดเจน ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงของหนังสือฉบับดั้งเดิม ประกอบกับประสบการณ์ในตลาด 21 ปี ที่ ดร.เอลเดอร์ใส่ลงไป เราเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยว่า หนังสือ "The New Trading for a Living" เล่มนี้ จะกลายเป็นหนังสือที่มีคุณค่า สำหรับเทรดเดอร์มากยิ่งไปกว่าฉบับดัั้งเดิมอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทนำ
ส่วนที่ 1 จิตวิทยารายบุคคล (Individual Psychology)
ส่วนที่ 2 จิตวิทยาหมู่ (Mass Psychology)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ชาร์ทแบบคลาสสิก (Classical Chart Analysis)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Technical Analysis)
ส่วนที่ 5 ปริมาณการซื้อขายและเวลา (Volume and Time)
ส่วนที่ 6 ตัวบ่งชี้ของตลาดโดยรวม (General Market Indicators)
ส่วนที่ 7 ระบบการเทรด (Trading Systems)
ส่วนที่ 8 ผลิตภัณฑ์การเทรด (Trading Vehicles)
ส่วนที่ 9 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
ส่วนที่ 10 รายละเอียดในทางปฏิบัติ (Practical Details)
ส่วนที่ 11 การเก็บบันทึกประวัติที่ดี (Good Record-Keeping)

- บทสรุป การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด : วิธีในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (A Journey without an End : How to Continue Learning)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- The Best-Selling Trading Book of All Time

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167966021 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 141 x 215 x 30 มม.
น้ำหนัก: 574 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Nsix, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe New Trading for a Living
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : John Wiley & Sons, Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน