0
เทวตำนานในอริยวิถี
ศิลปะทางวรรณกรรมที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การจัดสมดุลระหว่างคน สัตว์ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บริบททางสังคมที่ผันแปรไปตามแต่ละยุคสมัย..
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เทวตำนาน" หรือ "เทพปกรณัม" (Mythology) เป็นศิลปะทางวรรณกรรมที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การจัดสมดุลระหว่างคน สัตว์ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บริบททางสังคมที่ผันแปรไปตามแต่ละยุคสมัย...เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมอันหลอมรวมกันระหว่างผี พราหมณ์ พุทธ ในสังคมที่มีความหลากหลายดังเช่นสยาม ที่สะท้อนความปรับเปลี่ยนในพลังอำนาจ และบทบาทของเทพ จากอำนาจการพึ่งพาไปสู่พลังธรรมชาติ คือกฎแห่งกรรม และไตรลักษณ์ ในพุทธตำนาน จึงมักปรากฏเรื่องของเหล่าเทวะผู้ยังมิได้รอดพ้นจากภัยในวัฏฏะ มีรัก โลภ โกรธ หลงดั่งปุถุชน หากแต่ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ขวนขวายการฟังธรรม บำรุงพระศาสนา และช่วยเหลือเกื้อกูลสาธุชนได้เห็นทางธรรม

สารบัญ

1. โลกวิวรรณปาฏิหาริย์
2. ท้าวจตุโลกบาล
3. ท้าวสักกะ
4. ณ ดาวดึงส์
5. สุธรรมาเทวสภา
6. เทพบริวารแห่งท้าวสักกะ
7. อสุรา
8. พระภุมมเทวา
9. นาค
10. ยักษ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167801131 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิภาษา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน