0
เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ (PDF)
เทศกาลจีน : ฤดูกาล วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพชน
ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล
หนังสือ437.00 บาท
e-books(PDF) ?349.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกชาติมีเทศกาลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์ใกล้ชิดผู้คนและธรรมชาติ จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเทศกาลเป็นจำนวนมาก ในแต่ละถิ่นของจีนก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ทุกเทศกาล มีสาระสำคัญหลายประการ คือ ความเคารพในธรรมชาติ การทำมาหากินได้ผลดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างสำนึกผูกพันต่อบรรพชน และที่สำคัญคือมุ่งจรรโลงคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษา

    "อ.ถาวร สิกขโกศล" ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไทย-จีน จึงตรวจสอบ ค้นคว้า ที่มาของเทศกาล วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ประเพณีปฏิบัติ คุณค่าต่อสังคม การปรับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงเทศกาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของจีนสยามในประเทศไทย ว่ามีความเหมือนและต่างอย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทั้งหมดรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

1. เทศกาลจีนคืออะไร
2. เปิดประตูสู่เทศกาลจีน
3. ฤดูกาล ปฏิทิน กับเทศกาลจีน
4. จากฤดูกาลสู่เทศกาล
5. วิวัฒนาการของเทศกาลจีน
6. องค์ประกอบของเทศกาลจีน
7. เทศกาลจีนในไทย
8. แนวทางการศึกษาเทศกาลจีน
9. การเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน
10. ตงจื้อ (ตังจี่-ตังโจ็ยะ) : ปฐมบทของเทศกาลจีน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840049025 (PDF) 544 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน