0
เทศนาเฉลยธรรมบัญญัติ
คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่ากฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมใช้ได้กับคริสเตียนในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร เรียนรู้ว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้า สอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือซึ่งจัดทำเป็นชุดเพื่อช่วยให้ผู้เทศนาและครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกให้อธิบายพระคำของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามพระธรรม 2 ทิโมธี 2 : 15 ที่กล่าวว่า "จงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง" 

    เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้คุณเข้าใจว่ากฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมใช้ได้กับคริสเตียนปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร เรียนรู้ว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้า หนุนใจให้คนวางใจในพระเจ้าและชื่อฟังพระเจ้า คิดพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละตอนของเฉลยธรรมบัญญัติสำคัญต่อคนฟังอย่างไร และสอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

A. คำแนะนำสั้น ๆ : จะเตรียมสอนเฉลยธรรมบัญญัติอย่างไร
B. จะเทศนาและสอนอย่างไร
C. เกี่ยวกับเฉลยธรรมบัญญัติ
D. ศึกษาใคร่ครวญและเทศนา/สอนเฉลยธรรมบัญญัติ
ภาคผนวก
E. เราจะนำธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอย่างไร
F. บทเรียนจากเฉลยธรรมบัญญัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167860206 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 164 x 239 x 6 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับTeaching Deuteronomy
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : The Good Book Company, U.K.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน