0
เทียนแห่งธรรม (ปกแข็ง)
วิถีเลิศมนุษย์กับภารกิจทางประวัติศาสตร์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาในเชิงงานความคิด เพื่อให้ความหมายแก่ขบวนการพันธมิตรฯ ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของขบวนการโพธิสัตว์ โดยผู้เขียนได้ใช้มโนทัศน์ "เลิศมนุษย์" ของนิทเช่ กับมโนทัศน์ "โพธิสัตว์" ในศาสนาพุทธมหายาน มาเป็นแก่นความคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้

    เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ภาคใหญ่ๆ ในช่วง 20 ตอนแรก เป็นภาคที่ว่าด้วยจอมคนหวงอี้ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงวิถีจอมคน 2 แบบ คือ วิถีจอมคนพิชิตแผ่นดิน กับวิถีจอมคนเหนือโลก ซึ่งทั้งสองแบบนี้ล้วนเป็นวิถีโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ต่างจริตกัน ส่วนในช่วง 20 ตอนต่อมาเป็นภาคที่ว่าด้วยจอมคนเทียนแห่งธรรม ที่กล่าวถึงวิชาของการฝึกฝนตนเพื่อเป็นโพธิสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม โดยอิงจากแบบอย่างของคุรุผู้เป็นโพธิสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบัน

    ขณะที่ช่วงสิบกว่าตอนที่เหลือเป็นภาคที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ทุนนิยมสามาย์ในประเทศไทย กับภารกิจทางประวัติศาสตร์ของขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่มองจากโลกทัศน์แบบบูรณาการ

สารบัญ

1. สันตจิตโต
2. เลิศมนุษย์
3. จอมคนของหวงอี้
4. ม่อจื่อ
5. จอมคนแห่งปราชญ์นักรบ
6. จิตแห่งจันทร์ในบ่อ
7. ปราณสุดยอด
8. คิดการใหญ่เพื่อพลิกแผ่นดิน
9. วิถีโค่วจง
10. จอมคนเหนือโลก
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786115360024 (ปกแข็ง) 430 หน้า
ขนาด: 147 x 218 x 30 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน