0
เธอร์โมไดนามิกส์ 1
พื้นฐานต่างๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน งาน พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน สารบริสุทธิ์ ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เธอร์โมไดนามิกส์ 1 ฉบับปรับปรุงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน งาน พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน สารบริสุทธิ์ ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรกำลังก๊าซ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 พลังงาน
บทที่ 3 สารบริสุทธิ์
บทที่ 4 ก๊าซอุดมคติ
บทที่ 5 กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 6 กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 7 เอนโทรปี
บทที่ 8 วัฏจักรกำลังไป
บทที่ 9 วัฏจักรกำลังก๊าซ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167707877 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน