0
เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย
ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริงหรือไม่? เป็นปัญหาพื้นฐานสำคัญพอ ๆ กับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองจริงหรือไม่? ซึ่งก็ชัดเจนว่านักการเมืองในบ้านเรา ไม่ได้มีเสรีภาพทางการเมืองอย่างแท้จริง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัญหาว่าพระเณรมีเสรีภาพทางศาสนาจริงหรือไม่? เป็นปัญหาสำคัญพอ ๆ กับปัญหาว่านักการเมือง มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่? ซึ่งชัดเจนว่าในบ้านเรานักการเมืองไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริง เพราะไม่สามารถอภิปรายประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยในสภาได้อย่างตรงไปตรงมา เพียงแค่นักการเมืองพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์เฉียด ๆ ก็ถูกประท้วง กระทั่งถูกแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และการที่สภาไม่มีเสรีภาพอภิปรายประเด็นสาธารณะได้ "ทุกเรื่อง" จึงเท่ากับไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เพราะในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ต้องมีเสรีภาพในการอภิปรายประเด็นสาธารณะได้ทุกเรื่อง

    หนังสือ "เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อจะตอบปัญหาว่า ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา ที่เป็นปัญหาต่อการมีเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางการเมืองดังกล่าว ถูกสถาปนาขึ้นและมีพัฒนาการมาอย่างไร ควรมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งผู้เขียนหวังว่าประเด็นต่าง ๆ ที่วิเคราะห์วิจารณ์และข้อเสนอในหนังสือเล่มนี้ จะถูกนำไปตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในวงกว้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา ที่สามารถจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางการเมืองได้จริง

สารบัญ

บทนำ ทำไมจึงเปรียบเทียบศาสนาคริสต์-พุทธ
บทที่ 1 การปฏิรูปคริสต์ศาสนาและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกวิสัย
บทที่ 2 ปรัชญาการเมืองแบบพุทธและรัฐพุทธศาสนา
บทที่ 3 การปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4-5 กับคุณค่าของพุทธศาสนาของรัฐและสังคมไทยสมัยใหม่
บทที่ 4 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา (ปัญหาของพุทธศาสนาสมบูรณญาสิทธิราชย์)
บทที่ 5 อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา (ต่อ) (ข้อเสนอการปฏิรูปพุทธศาสนาของฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายเสรีนิยม)
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (สร้างวัฒนธรรมเคารพเสรีภาพที่เท่าเทียมในการรณรงค์ปฏิรูปพุทธศาสนา)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860506 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน