0
เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ผู้เขียน ดร. นพดล อินนา
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การเปรียบเทียบสื่อสารมวลชนไทยกับบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ โดยเฉพาะในด้านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ สืออินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้วิเคราะห์สื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน แนวโน้มที่มุ่งสู่ธุรกิจนสื่อสารขนาดใหญ่ แนวโน้มการเกิด วัฒนธรรมลูกผสม และ ทุนนิยมวัฒนธรรม จึงเป็นหนังสือที่ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งนักศึกษา และนักวิชาการทั่วไปควรได้อ่าน

สารบัญ

บทที่ 1 เปรียบเทียบสื่อสารมวลชนไทยกับฟิลิปปินส์
บทที่ 2 ผลกระทบจากากรควบคุมสื่อมวลชน เชิงเปรียบเทียบไทย-
มาเลเซีย
บทที่ 3 เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับอินโดนีเซีย
บทที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับบรูไน
บทที่ 5 เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับสิงคโปร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749440102 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 06/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน