0
เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ (PDF)
อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับความจริงแห่งสรรพชีวิต จากมุมมองความคิดของอัจฉริยะบุคคลบนเส้นทางสีขาว
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับชีวิตและมุมมองของ "ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา" อัจฉริยบุคคลแห่งภูมิปัญญาไทย ผู้เข้าใจถึง "คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์" อย่างแท้จริง และสามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน อนาคต กับความจริงของสรรพชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย สบายๆ ซึ่งคุณสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- วันวาน
- วันนี้
- พรุ่งนี้
- รุ่งอรุณแห่งพรุ่งนี้ (ภาคพิเศษ)
- ทางออกสีขาว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000065 (PDF) 216 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน