0
เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ต่อให้ประตูปิดลง เราต้องช่วยกันเปิดใหม่ เพราะหากประตูปิดตายแน่น ไม่มีการเปิดใหม่ เราอาจไม่เหลือประตู ไม่เหลือช้าง ไม่เหลือห้อง สังคมไทยไม่ควรเดินทางไปถึงจุดนั้น...
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แม้วันนี้ "ประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กำลังถูกปิดลง" ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแสดงออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และภายใต้การก่อ "นิติสงคราม" ปราบปรามเยาวรุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้น ณ วันนี้ ก็ไม่มีใครมองไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็น "ช้างในห้อง" ได้อีกแล้ว...

    เมื่อเราไม่อาจแกล้งไม่เห็น "ช้างในห้อง" ได้อีกแล้ว ก็เหลือหนทางเดียวเท่านั้น คือ "เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์" ต้องช่วยกันรณรงค์ผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อรักษาประชาธิปไตย และรักษาสถาบันกษัตริย์ ต่อให้ประตูปิดลง เราต้องช่วยกันเปิดใหม่ เพราะหากประตูปิดตายแน่น ไม่มีการเปิดใหม่ เราอาจไม่เหลือประตู ไม่เหลือช้าง ไม่เหลือห้อง สังคมไทยไม่ควรเดินทางไปถึงจุดนั้น

สารบัญ

หมวด 112
1. มาตรา 112
2. 2.บทวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมาตรา 112 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
3. กางทุกปัญหามาตรา 112
ฯลฯ

หมวด ประสบการณ์จากต่างประเทศ
1. เมื่อฆวน คาร์ลอส ปฏิเสธรัฐประหาร
2. Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส
3. ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็น : กรณีหมิ่นประมาทกษัตริย์สเปน
ฯลฯ

หมวด พระราชอำนาจกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
1. การลงพระปรมาภิไธย และการสนองพระบรมราชโองการ
2. อะไรคือ ตัดสิน “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”
3. การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของกษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
ฯลฯ

หมวด รัฐธรรมนูญกับกษัตริย์
1. ความหมายของบทบัญญัติ “องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ตามความเห็นของหยุด แสงอุทัย
2. หยุด แสงอุทัย กับหลัก The King can do no wrong
3. ปัญหาสถานะ “ละเมิดมิได้” ของกษัตริย์ในความเห็นของ Robespierre
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169396550 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 22 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะก้าวหน้า, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน