0
เปิดประตูสู่...ประชาคมอาเซียน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 10 ชาติสมาชิก เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ทุกเรื่องรู้ไว้ไม่ตกยุค!
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เปิดประตูสู่...ประชาคมอาเซียน" เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 10 ชาติสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผสมผสานข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ซึมทราบข้อมูลหลากหลายแง่มุมของประเทศสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558

สารบัญ

- ประเทศไทย
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศลาว
- ประเทศเมียนมาร์
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศบรูไน
- ประเทศฟิลิปปินส์
- ประเทศกัมพูชา
- ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163617286 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 175 x 246 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน