0
เปิดประตูแห่งอิสรภาพ กล้าพอไหม ถามใจดู (PDF)
“กล้าคิด” “กล้าทำ” “กล้าแตกต่าง” “กล้ายืนหยัดบนความถูกต้อง” และ “กล้าที่จะเมตตา”
ผู้เขียน หมูน้อย
e-books(PDF) ?225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ชีวิตมนุษย์นั้นมีความหลากหลายมีบางสิ่งเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ ความคิด ฯลฯ แต่เชื่อเถอะว่าพื้นฐานที่ทุกคนส่วนใหญ่ต้องการ คือ อิสรภาพอาจจะเป็นอิสรภาพทางความคิดทางร่างกายทางเพศทางอาชีพ ฯลฯ หรืออาจจะต้องการอิสรภาพชีวิต (หมายถึงอิสรภาพทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขณะที่มีชีวิตอยู่) ก็แล้วแต่พื้นฐานชีวิตของแต่ละคนรวมไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย
      ชีวิตมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้พบเจอทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปสร้างสีสันให้กับชีวิตไม่น่าเบื่อจำเจ (มองโลกในแง่ดี) ทุกสิ่งที่พวกเราพบเจอในชีวิตประจำวันล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีและไม่ดีให้พวกเราได้นึกถึงในอนาคตเพื่อเป็นบทเรียน สิ่งเตือนใจและกำลังใจสู่แนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตที่พบเจอในแต่ละวัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840096470 (PDF) 76 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน