0
เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
นำเสนอสาระสำคัญที่ซับซ้อน ให้เป็นงานวิเคราะห์รูปแบบที่มีความชัดเจนและลุ่มลึก ให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย
หนังสือ807.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่" เป็นหนังสือเป็นผลงานของคณะผู้เขียนนักวิชาการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่ยังคงอยู่ โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพบริบททางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นับเป็นความพยายามของคณะผู้เขียนที่สามารถถ่ายทอดเชิงบูรณาการหลากมิติ นำเสนอสาระสำคัญที่ซับซ้อน ให้เป็นงานวิเคราะห์รูปแบบที่มีความชัดเจนและลุ่มลึก ให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย อีกทั้งประเด็นและข้อวิพากษ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเล่มนี้ ก็เป็นประโยชน์ทางวิชาการให้มีการขยายความกันต่อไป เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายทั้งสำหรับสถาปนิก ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานของรัฐ ที่ต่างกำลังถามหาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 2 การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 3 การจัดองค์ประกอบ รูปทรง และสัดส่วนทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 4 ส่วนประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม
บทที่ 5 สถาปัตยกรรมเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ภายใต้โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์

คำนิยม
เป็นหนังสือที่สานต่อแนวความคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโดยตรง ไม่เพียงแต่สถาปนิก แต่ประชาชนคนทั่วไปย่อมได้ประโยชน์และความรู้จากงานเขียนนี้ด้วย ซึ่งจะมีส่วนทำให้ประเทศไทยของเราได้รู้จักใช้ "ของดี" ที่เรามีอยู่แล้วไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมต่อไปชวน หลีกภัย
คิดว่า หนังสือ "เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่" ได้เปิดมุมมองหลากหลายในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจลักษณะไทยในมุมกว้าง สำหรับสถาปนิกและคนทั่วไป เป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้หลากหลายแนวทาง จากการระดมแนวความคิดสร้างสรรค์ดังที่ได้เสนอในหนังสือเล่มนี้สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142986 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 280 x 280 x 14 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน