0
เปิดรหัสลับการสอบทนายความ พร้อมคำอธิบายกฎหมายและตัวอย่างคำฟ้อง-คำร้อง การเป็นทนายอาชีพ
รวบรวมและเรียบเรียงแนวทางในการเตรียมตัวสอบแก่บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ได้ซึ่งใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ทั้งยังได้สอดแทรกคำอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อีกด้วย
หนังสือ273.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เปิดรหัสลับการสอบทนายความ" เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงแนวทางในการเตรียมตัวสอบแก่บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ได้ซึ่งใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ทั้งยังได้สอดแทรกคำอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการโต้แย้งสิทธิ เขตอำนาจศาลในการเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขออย่างคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาล การบรรยายคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างคำฟ้อง-คำร้องขอต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การเริ่มต้นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นทนายอาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
บทที่ 2 การให้คำปรึกษาและตอบข้อสอบกฎหมาย
บทที่ 3 หนังสือฝ่ายเดียวและสัญญา
บทที่ 4 โครงสร้างขั้นตอนการดำเนินคดี
บทที่ 5 การโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่และเอกสารประกอบคำร้องขอฝ่ายเดียว

คำนิยม
ผมเห็นว่าหนังสือ "เปิดรหัสลับ การสอบทนายความ" เล่มนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการสอบได้ตามที่มุ่งหวัง ผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ที่มีความวิริยะอุตสาหะบากบั่น ใช้เวลาในการเรียบเรียงจนสำเร็จ ได้ใจความครบถ้วน นับว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับนักศึกษา นักกฎหมายและผู้ที่สนใจด้านกฎหมายได้เลือกอ่าน และนำเกร็ดความรู้และหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือกิจกรรมของตนเองต่อไปนายสุขุม สุรักษ์กิตติกุล- อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164559462 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน