0
เปิดแผนยึดล้านนา (PDF)
ความพยายามของสยาม ในการผนวกล้านนาให้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐส่วนกลางไล่ผนวกรวมท้องถิ่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่เรียกว่า "สยาม" เมื่อถึงคราวที่สยามพยายามจะ "กลืน" อาณาจักรล้านนา ได้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งสยามและล้านนาเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการแข็งขืนของท้องถิ่นล้านนา ทำให้สยามใช้เวลาถึง 3 รัชกาลถึงจะผนวกล้านนาเป็นส่วนหนึ่งได้สำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เล่ห์เหลี่ยม กลยุทธ์ทางการเมืองในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกเพื่อปกครอง ยึดอำนาจเจ้านายท้องถิ่น และปล่อยให้เจ้านายตกต่ำ รวมไปถึงความพยายามกลืนวัฒนธรรมล้านนาด้วยเช่นเดียวกัน การต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 รัฐใหญ่ จะมีกลยุทธ์ใดบ้าง ฟาดฟันทางการเมืองกันหนักหน่วงเพียงไร คำตอบอยู่ภายใน "เปิดแผนยึดล้านนา" เล่มนี้แล้ว!

สารบัญ

1. อาณานิคม ผลกระทบและการปรับเปลี่ยน
2. การสลายอำนาจท้องถิ่น
3. มณฑลพายัพ ผลกระทบและการปรับเปลี่ยน
4. การลบภาพความเป็นอื่นระหว่างล้านนาและสยาม
5. บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840043832 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน