0
เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์
รวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 ว่าด้วยการเปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการเมือง ทำให้เห็นสภาวะปัญหาที่ทับถมอยู่ในโลกศิลปะของประเทศไทย และหมักหมมมานาน ที่ผ่านมามีนักวิชาการด้านศิลปะเพียงน้อยนิดที่ข้ามพรมแดนระหว่างศาสตร์ เข้าไปตั้งคำถามและต่อรองความรู้ในพื้นที่ที่ศิลปะเปิดเผยออกมา แน่นอนว่าองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ สร้างผลสะเทือนต่อสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นศิลปะอย่างแน่นอน เสมือนหนึ่งประติมารูปเคารพได้กลายเป็นรูปปั้นธรรมดาสามัญที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่สาธารณะ ผู้คนสามารถมองสัมผัสได้ด้วยสุนทรียะและรสนิยมของตัวเอง พร้อมกับสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้

สารบัญ

ศิลปะ สุนทรียะ และสังคมวัฒนธรรมการเมือง
- ถ้าศิลปะไม่เป็นการเมืองแล้วจะเป็นอะไรได้ : สุนทรียะของความเป็นการเมืองในศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / กษมาพร แสงสุระธรรม
- ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย : ทางสองแพร่งระหว่างสกุลศิลปะยอกยาการ์ตาและบันดุง / ถนอม ชาภักดี
- การศึกษาเรื่องเล่าจากความทรงจำในร้านน้ำชาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสรรค์งานวิดีโออาร์ต / อัยนา ภูยุทธานนท์
- สถาปนิกเลือดน้ำเงินกับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย : แนวคิดและบทบาทขงอสถาปนิกชั้นหม่อมเจ้าในช่วง พ.ศ. 2475-2505 / สิทธิธรรม โรหิตะสุข

เรื่องเล่า วัฒนธรรมสมัยนิยม ความงามและคุณค่า
- คริสตัลและคอนกรีต : สถาปัตยกรรมและอำนาจใน Notes from Underground ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี และ High Rise ของ เจ จี บัลลาร์ด / สุริยาพร เอื่ยมวิจิตร์
- สุนทรียะและสังคม : การวิจารณ์แนวนิเวศเพื่อการเรียนรู้สหวัฒนธรรม / วศินรัฐ นวลศิริ
- ทำไมภาษาชาววังจึงน่าขัน? พระราชนิพนธ์ ไออรีซึมทราบกับความคิดเรื่องภาษามาตรฐาน / ดนัย พลอยพลาย
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์ อารมณ์ความรู้สึก และการเมืองสุนทรียะ
- สุนทรียภาพแห่งสงคราม : ภาพตัวแทนสงครามเวียดนามในภาพยนตร์ร่วมสมัยของไทย / มนัส สังข์จันทร์ และ ทวีศักดิ์ เผือกสม
- อาร์เอส สตาร์คลับ : ความคลั่งไคล้ศิลปินและชีวิตของวัยรุ่นในนิตยสาร อาร์เอส สตาร์ แม็กกาซีน พ.ศ. 2536-2547 / สุพลธัช เตชะบูรณะ
- "ความสุข" ในบริบท "ความเศร้า" : ว่าด้วยอารมณ์ในหนังสือแจกงานศพและสังคมท้องถิ่นใต้ ทศวรรษ 2460-2490 / พรชัย นาคสีทอง
- เพศสัมพันธ์ในทรรศนะของแพทย์ : ความหมายของการร่วมเพศในฐานะที่เป็นกิจกรรมเชิงสุนทรียะในงานเขียนของแพทย์ไทยช่วงทศวรรษ 1970 / ณภัค เสรีรักษ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860322 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน